Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 maart 2012

Fun of run?

‘Fun or run’. Met deze slogan gaf Gaston Sporre tijdens het D66 café aan dat er tweedeling ontstaat bij het doen van inkopen. Het gaat om winkelen voor plezier of het snel doen van boodschappen. Als voorzitter van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland schetste hij dat de concurrentie steeds meer zal toenemen. Hij schetste de concurrentie tussen steden, maar ook tussen de detailhandel in de stad. Door de voortdurende crisis voorziet hij dat de komende twee jaren het aantal winkels met 30 procent zal afnemen. Er dreigen daardoor winkelgebieden te ontstaan, die er uit zien als ‘kindergebitten’. Veel lege winkels, die niet meer gebruikt worden.

Jan Meijer, de voorzitter van de Meppeler Handelsvereniging, zag het voor de situatie in Meppel wat minder somber in. Meijer schetst dat de winkels goed worden aangevuld met horecagelegenheden. Dat houdt Meppel aantrekkelijk, vooral als er ook goede en goedkope parkeervoorzieningen zijn. De combinatie van een gewone winkel met een webwinkel biedt volgens hem veel toekomst.

Maar de winkelier kan het niet alleen doen. Nel de Jager is winkelstraatmanager in Amsterdam. Zij hield de ondernemers voor dat ze moeten stoppen met het denken in tegenstellingen en concurrentie, maar juist moeten gaan samenwerken. Niet alleen met de winkeliers in de stad, maar ook met de gemeente en de kunst- en cultuursector. Met z’n allen moet je de identiteit van de stad kunnen benoemen. Het marketingbeleid moet daarop worden afgestemd.

Jeroen Koekkoek van de SynerMediaGroep gaf aan hoe de snelheid van het internet invloed heeft op het winkelend gedrag van de consument. Ook gaf hij aan dat een winkelier niet meer moet denken vanuit zijn eigen winkel, maar juist vanuit de gemeenschappelijkheid. Hij liet de snelheid van onze huidige samenleving zien in een filmpje.  De social media zijn daarbij van enorme betekenis, omdat consumenten via die social media aangeven of ze een product goed vinden of juist niet. Daar ligt voor de detailhandel een grote kans. Voor het toepassen van de social media is het gebruik van professionele hulp door de ondernemers van belang. Door onderwijsinstellingen hierbij te betrekken, kunnen jonge mensen ook geïnteresseerd raken in de detailhandel.

De forumdiscussie werd geleid door Robbert van Hasselt, bestuurslid van D66 Meppel. In de discussie kwam de spanning tussen de snelheid en flexibiliteit van het internet en de starheid van het onroerend goed, de bestemmingsplannen en de lange huurtermijnen expliciet aan de orde. Daar ligt een uitdaging voor de politiek en de ontwikkelaars en verhuurders van onroerend goed. Voor de politiek en het gemeentebestuur is het van belang om veel meer te zoeken naar flexibiliteit. Bijvoorbeeld door meer op hoofdlijnen te plannen in plaats van duimendikke bestemmingsplannen te maken.

Roel Popma, eigenaar van de Wheem, liet aan de ene kant zien dat hij een kledingwinkel, een wijnwinkel en een restaurant combineert om in te spelen op de funfactor van het winkelen. Hij gaf echter ook aan dat de realisatie hiervan veel moeite kostte. Het bestemmingsplan liet meerdere functies in één gebouw moeilijk toe.

D66 Meppel kan spreken van een geslaagd D66 café. De sprekers gaven een interessante visie op de toekomst. Een visie, die voor Meppel en de detailhandel van groot belang is. Er werd goed gehoor gegeven aan de oproep van D66 Meppel om met winkeliers, consumenten, de verhuurders van onroerend goed en de politiek van gedachten te wisselen over de toekomst van de Meppeler binnenstad. De fractie van D66 Meppel, die voltallig aanwezig was, keek terug op een geslaagde avond. Fractievoorzitter Vincent Veldhorst: ‘Het is juist de taak van de politiek om zulke bijeenkomsten te organiseren. Wanneer je alle betrokken partijen in discussie laat gaan, ontstaan nieuwe mogelijkheden, die positieve energie geven voor de toekomst.’