Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 mei 2012

Geslaagde actiedag in Nijeveen

Zaterdagochtend 12 mei j.l. was D66 Meppel te vinden aan de Dorpsstraat in Nijeveen. Reden was de D66 actiedag. D66 wil op deze manier contact blijven houden met de burgers om daadkrachtig te functioneren in de gemeenteraad. Net als bij de vorige actiedagen kon D66 Meppel ook nu rekenen op leuke gesprekken en levendige discussies met de burgers.

Een vaak genoemd thema tijdens de actiedag was de vergrijzingsproblematiek in relatie tot de krimp. Zo gaven veel Nijeveners D66 te kennen zorgen te hebben over het voorzieningenniveau voor een aantrekkelijke leefomgeving. De gemeente zou in dat kader vooral in moeten zetten op jongeren. Voorbeelden als het behoud van de bibliotheek en een verbetering van sportvoorzieningen werden zoal geopperd.

Een ander belangrijk Nijeveens issue kwam ook ter sprake. Namelijk, de ontsluiting via de Dorpsstraat bij de realisatie van de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen. Daarover gaven de Nijeveners aan grote zorgen te hebben. Zowel over de leefbaarheid als de verkeersveiligheid in het dorp. Verder was er een roep om een betere informatievoorziening en het steviger faciliteren van burgerparticipatie.

Op 9 juni zal D66 Meppel tussen 10.00 en 12.00 uur te vinden zijn in het winkelcentrum Oosterboer.