Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 oktober 2012

Noordelijk D66 congres: het noorden (ook met Den Haag) verbonden!

‘Waarom zouden Tichelaar, Jorritsma en Van den Berg niet één goede vrouw kunnen zijn?’ Het waren de woorden van Alexander Pechtold, die op het Noordelijk Congres het belang van een noordelijk landsdeel nog eens geestig wist te benadrukken. Volgens Pechtold is regionale identiteit niet afhankelijk van provinciegrenzen. Zo haalde de D66-leider het voorbeeld aan van Twente. Een gebied met een eigen cultuur en identiteit, dat deel uit maakt van het grotere geheel Overijssel. ‘De inhoud moet leidend zijn in de discussie,’ aldus Pechtold.

Uiteraard blikte Pechtold terug op de afgelopen verkiezingen. Hij vindt de winst van twee zetels een fantastisch prestatie. Te meer vanwege het feit dat D66 overeind is gebleven in de tweestrijd tussen de PvdA en de VVD. Dat deze twee overwinnaars zonder D66 op dit moment een kabinet proberen te vormen, vindt de D66-leider gerechtvaardigd gezien de uitkomst.

‘Het noorden verbonden’ was het thema van het congres. Pechtold wist echter ook op een andere manier verbindingen te leggen. Zo benadrukte hij het nut van meer kandidaten voor de volgende Kamerverkiezingen vanuit het noorden. ‘Dat vergt zowel van ons als van jullie een inspanning,’ sprak Pechtold uit.

Dat het idee van een noordelijk landsdeel niet alleen is geland bij D66 zelf, maar ook bij anderen, werd duidelijk in Veenhuizen. Lambert Zwiers, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, gaf de D66’ers tijdens zijn speech te kennen een warm voorstander te zijn van een noordelijk landsdeel. De economie zou hierdoor een goede impuls kunnen krijgen, aldus Zwiers.

Jordy Tuin