Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2012

Nieuwveense Landen: een doodlopende weg!

De fracties van het CDA en D66 Meppel willen opnieuw de problematiek van het geldverslindende project Nieuwveense Landen aan de orde stellen.

Aanleiding daarvoor zijn de veranderende omstandigheden op de woningmarkt en de stagnerende bevolkingsgroei. CDA en D66 hebben in het voorjaar van 2011 een onderzoek laten doen naar de risico’s van Nieuwveense landen door het gerenommeerde adviesbureau Twynstra Gudde. In dat rapport concludeerde Twynstra Gudde dat de perspectieven voor Nieuwveense Landen niet erg gunstig zijn. Het bureau was zonder meer somber over de mogelijkheden. Het college én de coalitiepartijen verwezen het rapport naar de prullenbak.

Maar wat is er sindsdien gebeurd? De huizenmarkt is er zeker niet beter op geworden. Er staan veel huizen te koop. In Meppel meer dan 500. En erger nog, er staan steeds meer huizen leeg die niet verkocht zijn. De prijzen dalen steeds verder. En dat brengt veel gezinnen in grote financiële problemen. Het maandag j.l. beëdigde kabinet heeft in haar regeerakkoord ook geen goede vooruitzichten geschetst. De mogelijkheden voor de aftrek van de hypotheekrente nemen af. Misschien gematigd, maar toch.

De Nationale Hypotheek Garantie verandert de regels. Om van het ene koophuis te verhuizen naar het andere wordt een annuïteithypotheek verplicht. De kosten kunnen daardoor met honderden euro’s per maand toenemen. De huizenmarkt lijkt zich niet ten goede te keren.

Daar komt bij dat de vraag naar nieuwe huizen afneemt. De bevolking in Meppel gaat ook veel minder groeien. Dat blijkt uit de laatste gegevens van de provincie Drenthe. Het ziet er naar uit dat de overblijvende groei gemakkelijk kan worden gerealiseerd met de nog bestaande bouwmogelijkheden in Meppel. Een conclusie die ook Twynstra Gudde trok in 2011. 

Woonconcept is de belangrijkste, misschien wel de enige, partner om met de eerste fase van Nieuwveense Landen te beginnen. Woonconcept wordt door de crisis beperkt in de financiële mogelijkheden om huizen te bouwen. Zoals afgelopen week bleek zijn de problemen van woningbouwcorporatie VESTIA niet opgelost. Opnieuw zullen de andere corporaties in de buidel moeten tasten om die problemen op te lossen. Dat geldt ook voor Woonconcept. Bovendien zijn de problemen van de nieuwe regering groot, ook zij gaat de corporaties om geld vragen. Het is daardoor zeer twijfelachtig of Woonconcept wel geld heeft om huizen te bouwen in de Nieuwveense Landen.

Heeft het college van Sterk Meppel, VVD en PvdA rekening gehouden met de waarschuwingen van Twynstra Gudde? De fracties van CDA en D66 vinden van niet. Het college blijft hangen in haar projecten. Daardoor realiseert ze de voorgenomen bezuinigingen niet. Ook treedt het college te weinig actief op om Meppel financieel toekomstbestendig te maken. Bij de begroting van 2010 en 2011 werd er geen rekening gehouden met grote verliezen op de Nieuwveense Landen. Dat gebeurde ook niet in de begroting 2012.

De begroting 2013 wordt a.s. donderdag en vrijdag in de Gemeenteraad van Meppel behandeld. In de begroting wordt er met geen woord gerept over een mogelijk nieuw verlies. In 2010 en 2011 ging het al om zeer grote bedragen. In die twee jaar heeft de gemeente een verlies geleden van 8 miljoen euro op de Nieuwveense Landen. Bij de jaarrekening 2012 verwachten beide oppositiepartijen dat er opnieuw een fors verlies optreedt. Ook voor latere jaren ziet het er zeer somber uit. Het lijkt erop dat het college ook nu weer de kop in het Nieuwveense Landen zand gaat steken.

De beide fracties maken zich daar zeer bezorgd over. Ze vinden dat er wat moet gebeuren en willen extra geld reserveren om tekorten op te vangen. Ook zullen de fracties een onderzoek gaan doen naar ander gebruiksmogelijkheden van de gronden, te denken valt aan recreatie, zorg of natuurontwikkeling. De resultaten van dat onderzoek verwachten de partijen in het voorjaar.