Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 januari 2013

D66 en CDA doen onderzoek naar Nieuwveense Landen

Onlangs hebben de fracties van D66 en het CDA in Meppel aangekondigd onderzoek te gaan doen naar alternatieve invulling van het nieuwbouwplan Nieuwveense Landen. Beide fracties vinden het nodig om de doodlopende weg van de huidige planontwikkeling te verlaten. De crisis op de woningmarkt, onvoldoende investeringscapaciteit bij partners en de bijgestelde bevolkingsprognoses geven daar voldoende aanleiding toe.

Inmiddels hebben andere raadsfracties de mogelijkheid gehad om input te leveren op de onderzoeksopdracht en mee te doen in de aanbesteding van het onderzoek. De fracties van CDA en D66 hebben tot dusver nog geen andere fracties bereid gevonden om deel te nemen aan het onderzoek.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het gerenommeerde bureau Twynstra Gudde. Het bureau zal zich met name richten op rendabele alternatieven waarbij ook expliciet gekeken gaat worden naar het rendement voor de Meppeler en Nijeveense samenleving.

Het bureau Twynstra Gudde heeft in het recente verleden voor meer gemeenten dit type vraagstuk onderzocht, waarbij vervolgens de politiek een aantal keuzes werden voorgelegd. De fracties van D66 en het CDA hopen dat na jaren van waarschuwingen nu het tij ten positieve zal worden gekeerd.