Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 februari 2018

Misschien proef met basisinkomen in Meppel

D66 in Meppel hield dinsdagavond in Zael in Meppel een uitgebreid debat over de invoering van een basisinkomen. Die bijeenkomst trok een volle bak van 60 bezoekers waarvan de meesten voorstander waren van een basisinkomen. Een mogelijkheid is dat er in Meppel in de nieuwe coalitie een meerderheid ontstaat om een proef te nemen met een dergelijk inkomen zoals ook in Wageningen en andere steden gebeurt, zo bleek in de wandelgangen van de debatavond.

Een basisinkomen voor iedereen zonder verplichtingen, zoals ouderen AOW ontvangen en waarbij je zoveel kunt bijverdienen als je wilt, is wel een ideaal van verreweg de meeste bezoekers van de debatavond. Over de financiering ervan maken zij zich geen of weinig zorgen. Zij vinden het respectvol tegenover mensen die daardoor meer zelfbeschikking krijgen. Over wat een basisinkomen is waren de meningen verdeeld. Over wat een proef zou moeten inhouden is nog veel discussie nodig.

Tekstschrijver en tuinder Frans Kerver uit Groningen, de eerste Nederlander die een jaar lang een plicht loos basisinkomen van €1000 per maand ontving, vertelde over zijn ervaringen ermee. Maar het geld is op en hij lijkt weer aan de bak te moeten. Drents D66 statenlid Henk Pragt besprak de stand van zaken op dit gebied in de provincie: die is er niet.

In het debat na de pauze probeerde discussieleidster Anne Lok kundig de discussie te structureren rondom filosofie en doel van een basisinkomen voordat over oplossingen nagedacht kan worden. En dan blijkt vooral dat deelnemers onder de controle en de druk van overheden uit willen komen, in respect en zelfbeschikking willen kunnen functioneren en dat een inkomen zonder dwang daaraan misschien een bijdrage kan leveren. Economisch journalist Adriaan Meij, die er in 2002 al een boekje over schreef, gaf aan dat er geld genoeg voor is en dat de inkomenskloof tussen rijken en gewone mensen drastisch verkleind moet worden, ook door belasting op vermogensgroei omdat die groei vele malen sterker is dan inkomensgroei.

Maar wat breng je teweeg als je anders gaat denken over arbeid en inkomen dan zoals het nu al sinds de industriële revolutie gangbaar is. Misschien dat Meppel met een proef buiten de lijntjes kan lopen, waarover in deze tijd zoveel wordt gesproken. Een toekomstpact 2.0 in plaats van een traditioneel armoede pact. Het thema leeft, maar het is een lange weg, dat bleek.

Adriaan Meij