Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 maart 2018

Motie raadsbreed aangenomen: monumentale bomen in de binnenstad

Er worden acht monumentale bomen in en om het centrum geplant. Leerlingen van de basisscholen worden uitgenodigd om bij de boomplantdagen aanwezig te zijn. De motie op initiatief van D66 om op verschillende plekken in de stad toekomstige monumentale bomen te planten, werd mede ingediend door SP, GroenLinks, VVD en Christenunie en vond raadsbreed gehoor.

Onder het motto Plan(t) je boom gaf scheidend D66-fractievoorzitter Vincent Veldhorst aan dat het nu nodig is bomen te planten zodat er over veertig tot vijftig jaar bomen van een mooi volume in de stad staan. “Het is een vaak uitgesproken wens van de raad om meer groen aan het centrum toe te voegen. Bomen in een bebouwde omgeving kunnen een financiële upgrade van de buurt betekenen en zijn bovendien een verzamelplaats voor biodiversiteit”, zei Veldhorst donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Bomen kunnen levende monumenten voor een stad vormen, vindt hij.

Volgens hem is het planten van een boom voor kinderen een activiteit om nooit te vergeten en daarom vindt hij dat basisschoolleerlingen op de plantdagen een belangrijke rol moeten spelen. Wanneer de plantdagen worden gehouden is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er inheemse boomsoorten als eiken en beuken worden geplant.

De bomen krijgen een plek in de Marktstraat, bij de Bekinkbaan/Vliegenpad, in de tuin van het stadhuis, in de tuin van de Prins Hendrikkade (in overleg met de bewoners), op het Bleekerseiland (langs de weg aan de kant van de houten schuur met de hoek Sluisgracht, dus niet op het eiland zelf), op de kruising Molenhoek/Meursingeweg, aan het Noordeinde en in het Beatrixplantsoen.