Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 september 2018

D66 stelt vragen over de veiligheid rondom de speeltuin in de Ambonstraat

Beantwoording ingediende vragen op grond van artikel 32 van het reglement van
orde van de gemeenteraad
Vraagsteller: D66. Mevrouw J. Bos.
Brief van: 31 juli 2018

Onderwerp: Populieren Ambonstraat

1. In hoeverre is de veiligheid van kinderen en bewoners in de Ambonstraat in het geding?

De populieren in de Ambonstraat zijn, voor zover wij dat aan uiterlijke kenmerken kunnen zien, gezond. Ze worden jaarlijks gecontroleerd. Dat neemt niet weg dat de bomen bij
harde wind of zware buien kunnen omvallen, maar dat geldt voor vrijwel iedere boom. Een nadeel van populieren is dat ze vaker dan andere boomsoorten, takken laten vallen. Wat dat betreft kan een populier meer en vaker gevaar, schade of letsel veroorzaken. De soort in de Ambonstraat is overigens minder gevoelig voor takbreuk bij wind dan veel andere populiersoorten. De populieren in de Ambonstraat( maar ook op andere plekken in Meppel) zijn erg groot en hoog. Hoge bomen vangen veel wind. Hiermee vormen de bomen een extra gevaar bij extreem weer zoals storm en buien. De zorgen die een aantal mensen in de Ambonstraat heeft, delen wij. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het vervangen van een aantal grote bomen, voornamelijk populieren, in de Ambonstraat en andere delen van Meppel omdat wij denken dat deze bomen eerder gevaar opleveren bij extreem weer dan andere bomen. De bomen in de Ambonstraat zijn
gezond, beeldbepalend, volwassen en daarmee in zijn soort ecologisch waardevol en ze zijn potentieel monumentaal. Ons groenbeleid staat het kappen van deze bomen niet zondermeer
toe. Wij realiseren ons dat populieren een bepaalde levenscyclus hebben. Bovendien zijn wij van mening (met de kennis van nu) dat deze grote bomensoort minder goed past in de bebouwde omgeving. Om die reden zouden wij graag een buurtgesprek voeren met de bewoners van de Ambonstraat om dit dilemma te bespreken en op te halen hoe de buurt naar deze problematiek kijkt.

1a. Hoeveel schademeldingen zijn er de afgelopen 5 jaar gedaan in de Ambonstraat m.b.t. deze situatie en hoeveel bedraagt het eventuele schadebedrag?

1 melding van een afgebroken tak. 3 schademeldingen van dezelfde persoon. De hoogte van de schade is niet bekend. De zorgen van de mensen in de Ambonstraat zijn wel bekend en ook
gemeld.

1b. In hoeverre is de geschetste problematiek ook aan de orde op andere plekken in de gemeente?
Zie 1

1c. Is het college bekend met de Richtlijn Takbreuk Populier opgesteld door de Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging (ISB)? Indien ja: is deze richtlijn in het gemeentelijk bomenbeleid verankerd en hoe worden hierin de veiligheidsrisico’s ingeschat?

De richtlijn is bij ons niet bekend. Deze is van toepassing op een ander soort populier. De essentie van de richtlijn wordt wel gebruikt in onze beoordeling.