Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 november 2018

Effect maatregel op energietransitie meewegen.

Meppel heeft de ambitie om in 2040 energie neutraal te zijn en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. Dat vraagt een grote inspanning van iedereen en dus ook van de gemeenten. D66 vindt het daarom belangrijk dat bij alle besluiten die de raad en de gemeente neemt de effecten op het halen van deze doelstelling worden meegewogen. Door Jeannet Bos is daarom tijdens de algemene beschouwingen een motie ingediend die oproept om in raadsvoorstellen een kopje “energietransitie” op te nemen, zodat de raad en overige belangstellenden het eventuele effect hiervan op de ambitie Meppel energieneutraal in 2040 kunnen (mee-)wegen. Deze motie is aangenomen door de raad.