Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 november 2018

Motie Klassenbezoek en Jogg

Bij de algemene beschouwingen heeft D66 samen met Sterk Meppel en de VVD een motie ingediend waarin om bij klassenbezoeken aan de Raadzaal of het stadhuis de zoetwaren te vervangen door een gezonder alternatief en waar mogelijk ook het aanbod van frisdrank (bijvoorbeeld  met een lager suikergehalte) aan te passen. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.