Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 april 2019

Vragen over vaccinatiegraad

Recentelijk zijn er uitbraken van mazelen op kinderdagverblijven in Den Haag geweest. De discussie rondom het vaccineren van kinderen is bij iedereen bekend. Op internet is er een heleboel veelal niet medisch onderbouwde informatie te vinden rondom de zin en onzin van vaccineren. De afgelopen jaren is er een groeiend aantal ouders dat er bewust voor kiest om hun kinderen niet te vaccineren. Dit heeft als gevolg dat de landelijke vaccinatiegraad daalt, waardoor kinderziektes die bijna niet meer voorkwamen nu weer de kop op kunnen steken. Hierdoor lopen niet alleen ongevaccineerde kinderen het risico om besmet te worden met bijvoorbeeld mazelen, maar ook jonge kinderen die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor deze vaccinatie.

Hierover heeft D66 de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Vindt er overleg met plaats met omliggende gemeenten, de provincie en/of de GGD over de vaccinatiegraad in de regio? Hoe wordt het college op de hoogte gehouden van de vaccinatiegraad in de gemeente en/of regio?

2. Is er in de gemeente Meppel, en voor zover bekend in omliggende gemeenten, sprake van een dalende vaccinatiegraad?

3. Zo ja, deelt het college de zorgen over een dalend aantal kinderen dat gevaccineerd wordt en is het college voornemens hierop actie te ondernemen?

4. Wat zijn manieren waarop het college vaccineren en bewustwording rondom het belang van vaccineren stimuleert of wil gaan stimuleren?