Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 juni 2019

Sportbeleid mist invloed sportclubs

Sportverenigingen voelen zich niet gehoord bij de totstandkoming van het Beleids- en actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport. Dat is de conclusie van D66-fractievoorzitter Jeannet Bos, na een rondje bellen en mailen met verschillende sportclubs.
 
 
 

‘Ik kreeg heel veel respons’, aldus Jeannet Bos, woensdagavond in de raadsvergadering. ‘Er heeft wel overleg plaatsgevonden, maar dat is al zo lang geleden. Dat vinden de sportclubs ontzettend jammer. Ze zouden heel graag in gezamenlijkheid met de wethouder in overleg gaan. Er is echt wel begrip voor het feit dat er bezuinigd moet worden en dat niet alles kan.’

Bos zei dat verschillende verenigingen hebben aangegeven dat het water hen tot aan de lippen staat. ‘Vooral clubs die op hoog niveau presteren moeten op heel korte termijn aanpassingen doen, vooral aan hun gebouwen. Anders kunnen ze niet meer op dat niveau presteren. Ze willen graag dat daar actie op ondernomen wordt.’

Wethouder Jaap van der Haar gaf aan dat de sportverenigingen in voorbereiding op de vorige sportnota betrokken zijn geweest. ‘U geeft terecht aan dat dat wel erg lang geleden is en dat ze bij de laatste uitwerking van dit stuk te weinig betrokken zijn geweest’, aldus Van der Haar. ‘Wij gaan het hier niet in het gemeentehuis zitten bedenken. Sportverenigingen, sportorganisaties en gezondheidsorganisaties worden betrokken bij de uitwerking van dit verdere plan.’