Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

D66 stelt vragen over uitstoot biomassacentrale

Naar aanleiding van een bericht van RTV Noord van 19 november 2019 heeft D66 vragen gesteld aan het college over de biomassa installatie in Nieuwveenselanden. In het betreffende bericht wordt gemeld dat de biomassa-installaties bij de zwembaden in Winschoten en Finsterwolde er voorlopig niet komen omdat de uitstoot boven de norm is. Dat is besloten na onafhankelijk onderzoek naar de de biomassa-installatie van zwembad De Watertoren in Winschoten. De uitstoot van koolmonoxide, (fijn)stof, benzeen en aldehyden is boven de landelijke en Europese norm, zo blijkt uit het onderzoek. In de betreffende biomassa-installaties worden houtsnippers verbrand.

D66 heeft naar aanleiding van dit bericht de volgende vragen gesteld omdat de biomassa installatie in Nieuwveenslanden ook op een dergelijke manier van energie voorzien wordt en omdat bewoners van deze wijk aangeven last te hebben van de rook en de geur die uit de pijp komt (naast geluidsoverlast).

  • Is een dergelijk onderzoek naar de uitstoot van koolmonoxide, (fijn)stof, benzeen en aldehyden al eens uitgevoerd?
  • Zo ja, wanneer is dit gebeurd en wat waren de resultaten?
  • Zo niet, geeft bovenstaand bericht dan aanleiding dit onderzoek op zeer korte termijn uit te laten voeren?

De vragen van D66 waren aanleiding voor de Meppeler Courant om hier in een kort artikel aandacht aan te besteden.