Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

Digitaal vergaderen en MULO locatie

De eerste digitale Raadsvergadering van de Gemeenteraad van Meppel was op 23 april 2020. Een bijzondere ervaring, op zich ging het goed maar tot een echte discussie kwam het niet. Op de agenda stond o.a. het voorstel voor een Stedenbouwkundige visie voor de zogenaamde MULO locatie. Hoogbouw op een plek omringd door laagbouw, te verwachten verkeersoverlast aan de Gasgracht en beperkte inbreng van omwonenden en de inwoners van Meppel maken dat wij vinden dat dit plan kraakt aan alle kanten. We hebben dan ook een amendement ingediend met het verzoek het College om een nieuw voorstel te doen wat wel recht doet aan deze eisen en wat ook aansluit bij de binnenkort in te voeren Omgevingswet.

Jammer genoeg koos de meerderheid van de Raad anders en verschool de wethouder zich achter het argument dat de grond niet van de gemeente is en dat het aan de initiatiefnemers is om de omwonenden te betrekken.

Zijn wij dan tegen sociale woningbouw? Nee, natuurlijk niet. Er is een groot tekort aan woningen vooral in de sociale huursector en het is zaak die achterstand zo snel mogelijk in te lopen! Maar niet tegen elke prijs! Kwaliteit is ook belangrijk!

Nu we veel thuis zitten zijn de mensen die een tuin tot hun beschikking hebben bevoorrecht. Wij gunnen dat elke Meppeler!

Vandaar onze tegenstem. Nu tegen deze plannen maar eerder ook al tegen de bouwplannen in de Dahliastraat. De huizen daar kijken tegen de zijgevel aan van de school. Een kwart slag draaien had ook heel goed gekund. Maar ja, dan kun je er net wat minder op die kavel kwijt en daar kiest de ontwikkelaar niet voor. Vanuit het standpunt van de ontwikkelaar te begrijpen maar het is aan de Gemeenteraad om de vinger aan de pols te houden wat betreft de kwaliteit van de bebouwing en daarmee de sfeer in onze Gemeente.