Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 juni 2020

School Nieuwveenslanden

De gemeenteraad heeft ondanks goede tegenargumenten van D66 toch besloten dat er een school komt in de wijk Nieuwveenslanden.

Tijdens de Raadsvergadering van 28 mei is het Integraal Huisvestigingsplan (IHP) vastgesteld en daarmee is ook besloten dat er een schoolvoorziening in de wijk Nieuwveenslanden komt. Voor ons was dat echt niet nodig geweest!

Er is op korte afstand van de voorgestelde locatie genoeg aanbod van al bestaande scholen om de kinderen wonende in deze wijk te kunnen opvangen. Dat vonden en vinden we! We maakten er ook een punt van tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en we zijn niet op andere gedachtes gekomen!

In het nu aangenomen IHP werd ook nog eens duidelijk dat de scholen in Nijeveen binnen afzienbare tijd allebei een grote renovatie nodig hebben! Vlakbij! Was er dan geen combinatie mogelijk om zo de financiële lasten wat beperkt te houden? Maar de Raad stemde vóór het plan. Alleen D66 stemde tegen!

Ook hebben we het in deze vergadering gehad over de Regionale Energie Strategie. De RES. Op zich een prima voorstel met goede ambities op het gebied van duurzaamheid in de Gemeente Meppel. Wij willen wel hardere afspraken maken wat betreft het gebruik van biomassa. Samen met de PvdA hadden we daar een motie over ingediend maar die pakte niet helemaal de gewenste inhoud. We zijn nu samen druk aan het werk om deze motie de eerstvolgende vergadering opnieuw in te kunnen dienen.