Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Verslag raadsvergaderingen juni

 

 

In de maand juni hebben we twee raadsvergaderingen gehad. Voor het zomerreces hopen zich altijd veel stukken op die toch nog even behandeld moeten worden voor de vakantieperiode in gaat. Ook nu!

 

Op 18 juni zijn de volgende onderwerpen besproken:

Aanleg hoofdinfrastructuur Nieuwveense Landen: Hier hebben we als D66 een duidelijk inbreng in de besluitvorming gehad. Duidelijk was het voor onze fractie dat een loonbedrijf niet in het centrum van een woonwijk hoort en al zeker niet dat de ontsluiting van dit perceel van het bedrijf gemengd gaat worden met fietsers over de Bremenbergweg. We hebben ons punt goed kunnen maken in de Raad en samen met fracties van SteM en CDA hebben we een amendement ingediend op dit punt welke door de Raad is overgenomen! Jammer genoeg heeft onze motie om onderzoek te doen naar de ervaren geluidsoverlast in deze wijk het jammer genoeg niet gehaald. We blijven kritisch!.

Ogterop: de Raad heeft besloten het onderzoek naar het behoud van de functies van Schouwburg Ogterop te willen ondersteunen. Te kijken naar een meer uitgebreid gebruik van dit gebouw. Het combineren van functies.

Noordpoort: in het algemeen is de opvatting dat dit gebied zo snel mogelijk opgeknapt moet gaan worden. Duidelijk is dat de scheepswerf gaat verdwijnen en dat er woningbouw op de locatie gaat komen.

Het Stationsgebied gaat ook aangepakt worden. Er volgt nog nader onderzoek naar een eventuele tunnel voor de fietsers bij de overgang Reeststouwe.

25 juni was een bijzondere raadsvergadering. De installatie van onze nieuwe wethouder dhr. Robin van Ulzen. Omdat er hoofdelijk gestemd werd middels stembriefjes ontstond er een heel circus in Meppel. Na het gesprek met de kandidaat wethouder stapten er 5 bodes op de fiets om de stembriefjes bij de raadsleden thuis op te halen. Een officiële stembus op de fietsendrager!

In de vergadering hebben we verder nog gesproken over het rapport van de Rekenkamer Commissie inzake jeugdzorg. Verder over de jaarstukken.

Omdat het dit jaar allemaal anders loopt dan gedacht en voorspelbaar is wordt afgeweken van de Planning en Control cyclus. Dit in overleg met de raad. Maar nu het College pas in september kan komen met voorzichtige cijfers over de gevolgen van de Corona crisis vonden we het als raad nodig om toch wat kaders mee te geen aan het College over wat er tot die tijd allemaal uitgevoerd gaat worden. Het leverde  strijd op tussen coalitie en oppositie en jammer genoeg sloten de gelederen van de coalitie zich zodat we voor de wat “slappere” kaders moesten kiezen. Want daar waren we het wel over eens, we wilden kaders meegeven.

Tot in september!