Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2020

Motie van wantrouwen

De raadsvergadering van 1 oktober stond vrijwel geheel in het teken van een interpellatiedebat dat aangevraagd was door de fractie van Groen Links. De reden was dat na het opvragen van informatie, uiteindelijk na lange tijd, de stukken verstrekt werden maar dan wel deels zwartgelakt! Het tijdspad volgend werd duidelijk dat wethouder van der Haar, als tijdelijke portefeuillehouder nadat wethouder Koning vertrokken is, verantwoordelijk was voor deze actie. De wethouder verontschuldigde zich in zijn bijdrage voor deze actie en beloofde beterschap. Voor de fracties van Groen Links, SP, PvdA, CU en ook voor onze fractie was dat niet genoeg. Hij heeft ons niet kunnen overtuigen dat hij in de toekomst niet weer als filter gaat optreden en bepaald welke informatie er wel of niet met de Raad gedeeld gaat worden. Reden om een motie van wantrouwen in te dienen.

De motie werd niet aangenomen omdat de coalitie partijen CDA, VVD en SteM, alhoewel ze ook hun afkeuring uitspraken over deze actie, de motie van wantrouwen niet steunden. Zij dienden wel een motie van treurnis in.

Het was een bijzondere avond en er is feitelijk niets veranderd maar in de onderstroom wel. We gaan zien hoe dit uitpakt in de toekomst.

De volgende raadsvergadering is 12 november. De Begroting voor 2021 staat dan op de agenda. Op 17 september hebben we al een soort van voorbespreking gehad. Het is heel lastig om met concrete plannen te komen omdat er zoveel onzeker is op dit moment. We hopen dat er binnenkort duidelijkheid komt vanuit de Overheid over extra geld.

Voor op- of aanmerkingen over de begroting kunt u mailen naar de fractie (fractiemedewerker@d66meppel.nl). We zijn heel blij met uw bijdrage!