Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 oktober 2020

Vragen aan het college

 

Klachten over de biomassa centrale in Nieuwveense Landen en verontrustende berichten n.a.v. een WOB verzoek over een verkeersonderzoek bij de MULO locatie waren aanleiding voor D66 om vragen te stellen aan het college.

 

Art. 32 vragen over de biomassa centrale in de wijk Nieuwveense Landen

De wijk Nieuwveense Landen is een zogenaamde gasloze wijk. Energie wordt onder andere opgewekt door het gebruik van een biomassa centrale. Deze centrale ligt achter het LeerWerkCentrum, dichtbij de woningen aan de Degel.

Is het College op de hoogte van het feit dat in week 42 de biomassa centrale door de RUD is stilgelegd na meldingen van rook overlast door de bewoners?

Is het College op de hoogte van het feit dat geluidsonderzoek afgelopen zomer in de avonduren een overschrijding van de geluidsnorm met 10DB heeft opgeleverd?

De RUD heeft op grond van dit geluidsonderzoek de firma CroonWoltersDros opdracht gegeven maatregelen te treffen. Is het College hiervan op de hoogte?

Hoe denkt het College over de invloed van genoemde overlast/problematiek op de volksgezondheid in deze wijk?

WOB verzoeken

Wederom is er in de pers een uitkomst van een WOB verzoek in de openbaarheid gekomen. Een uitkomst die wat ons betreft een belangrijk stuk informatie bevat met mogelijke gevolgen voor de besluitvorming rond de bouwplannen op de MULO locatie. Daarom opnieuw de vraag om geïnformeerd te worden over WOB verzoeken gericht aan de Gemeente als ook over de uitspraken van de Rechtbank Noord Nederland op bezwaar- en of beroepsverzoeken. D66 verzoekt het College deze informatie aan de Gemeenteraad te verstrekken wanneer er een WOB verzoek wordt ingediend of als er een uitspraak gepubliceerd wordt.