Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 februari 2021

Verkeer en vervoer in Meppel

In de raadsvergadering van 18 februari werd het Uitvoeringsbesluit Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) 2021-2024 behandeld. Dit is de voorgestelde uitvoering van het GVVP zoals dat is vastgesteld door de Raad in 2017. Sinds die tijd is er nogal wat veranderd! Nu Corona onderdeel is van ons leven is het voor veel mensen gewoon geworden even dagelijks een ommetje te maken.

De fietsverkoop is zodanig gestegen dat de levertijd nu meer dan 5 maanden bedraagt en de fiets is 10% duurder geworden. Fietsen en lopen is onderdeel geworden van onze dagelijkse activiteiten op een manier en in een hoeveelheid die in 2017 zeker niet te voorzien was.

In het voorliggende uitvoeringsbesluit mist D66 de link naar dit veranderde gedrag. Nu er zoveel per fiets wordt gedaan, nu mensen meer dan ooit investeren in een nieuwe fiets mag er ook van de Raad gevraagd worden dat wij onze besluitvorming daar op aan passen. In het besluit wordt bij de uitgangspunten gesproken over “met accent voor de fiets”. D66 had graag gezien dat daar “met nadruk op de fiets” van gemaakt zou worden. Veiligheid voorop! GroenLinks diende een prachtige motie in waarin de nadruk werd gelegd op veilige fietsroutes vanuit elke hoek van de stad richting het centrum.

Staphorst is een goed voorbeeld van hoe het zou moeten. Dwars door de wijken heen liggen prachtige fietspaden waardoor je heel makkelijk en veilig van A naar B kan. In Meppel zou dat ook mogelijk moeten zijn door aanpassing van bepaalde wegen. Meer straten waar de auto te gast is. We kennen nu de oude Boazstraat maar bijvoorbeeld de Soembastraat zou ook een goede kandidaat zijn en zo zijn er nog wel meer plekken waar meer aandacht voor het fietsverkeer nodig is. En het nieuwe knooppunt dat binnenkort gaat ontstaan natuurlijk ook niet te vergeten. Rondom de nieuwbouw op de locatie van de Vledderschool. Het is overduidelijk dat daar problemen gaan ontstaan!

En nu de fiets schaars goed aan het worden is en men steeds meer investeert in de fiets is goede en veilige stalling ook een vereiste. Een elektrische fiets zet je bij voorkeur dubbel op slot. Ook een ketting om een zogenaamd nietje. Maar als de winkels weer open gaan en iedereen die nu veel doet op de fiets dat wil blijven doen, en dat is wel te hopen, dan zijn er te weinig nietjes in het centrum. Het is sowieso fijn om wanneer je meerder boodschappen doet je een mogelijkheid hebt om tussen door even wat weg te kunnen leggen. Twee jaar geleden waren we met de Raad in Zwolle. We hebben daar een voorbeeld gezien van hoe het kan. Een prachtige stalling in het centrum, bewaakt met kluisjes en andere voorzieningen. Iets dergelijks zou in Meppel ook niet misstaan. Kortom: meer nadruk op de fiets gevraagd bij de uitwerking van dit besluit. D66 diende daarom een motie in waarin het college werd opgeroepen om het gebruik van de fiets als vervoermiddel te stimuleren en te faciliteren. Daarvoor in overleg met wijk- en buurtplatformen te komen tot een lijst van wensen en eventuele problemen die ervaren worden wat betreft het gebruik van de fiets als vervoermiddel. En een  onderzoek op te starten naar de mogelijkheid een bewaakte fietsen stalling te creëren nabij het centrum van Meppel en de uitkomsten van dit onderzoek ook voor de behandeling van de Perspectiefnota aan de Raad ter beschikking te stellen. Jammer genoeg werd deze motie niet voldoende ondersteund.

De Motie van Groen Links hebben we mede ingediend. Deze motie ging over het veranderen van de voorrangsregels op rotondes. Nu heeft de auto voorrang en GroenLinks wil graag een onderzoek of het mogelijk is de fiets voorrang te geven op de rotonde. Een initiatief wat wij natuurlijk van hart ondersteunen!

Dan nog wat andere heikele punten uit het uitvoeringsplan GVVP:

De geleiderail langs de Steenwijkerstraatweg. Jammer genoeg niet echt een bevestiging gekregen van de kosten voor plaatsen van een volledige rail. Maar alles overwegende liever geld naar de fiets dan naar een vangrail. De korte variant dus.

Rotonde Setheweg. Sinds 2017 is ook hier veel veranderd en ook sinds 2018. Er is een enorme toename van vrachtverkeer vanuit de haven. Op momenten lijkt het wel of ze af en aan rijden. Ook iets waar de inwoners van Nieuwveense Landen overlast van ervaren. Inwoners benoemen dat het verkeerslawaai enorm is toegenomen de laatste jaren en dat dat voornamelijk veroorzaakt wordt door vrachtverkeer. Het is een onoverzichtelijk punt. Het is óók een toegangsweg tot het crematorium. Het is óók de plek waar de fietsers en auto’s komende uit de Koedijkslanden Meppel uitrijden. Het is vooral een heel druk punt en niet altijd goed overzichtelijk. Als fietser kun je je daar heel klein voelen tussen al dat geweld van vrachtauto’s in maar het is wel binnen de bebouwde kom! Er moet daar wel wat gebeuren. Met verkeers remmmende maatregelen los je naar mijn mening het probleem niet op. Het gaat niet alleen over snelheid beperken maar veel meer over overzicht hebben en houden. Daarom gaat voor D66 de voorkeur uit naar de aanleg van een rotonde.