Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 mei 2021

Nieuws uit de fractie

De raadsvergaderingen van april en mei zijn geweest. De Jaarstukken zijn vastgesteld en er is een besluit genomen over de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de vestiging van het voorkeursrecht op de gronden ten noorden van de A32 richting Havelte. Dit gebied moet in de toekomst de plek gaan worden waar Meppel ruimte heeft om aan haar opdracht te gaan voldoen wat betreft het gebruik van andere vormen van energie.

In de maand juni staan er veel raadsvergaderingen gepland. De 17e met als hoofdonderwerp de zgn. Berap (bestuursrapportage) en de 24e en 25e de PPN (perspectiefnota, de plannen voor de komende jaren). Deze stukken zijn te vinden op de site van de gemeente Meppel bij de agenda van de betreffende vergadering. Mocht je wat opvallen waarvan  je graag wilt dat het uitgelicht wordt neem dan contact op met de fractie. Je kunt altijd meepraten in de fractievergadering maar via de mail is natuurlijk ook goed.

We zijn ook begonnen met de eerste stappen richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022! In de fractie en met een aantal actieve leden bespreken we wat goed ging, waar we het D66 geluid goed hebben kunnen laten horen en welke onderwerpen meer aandacht verdienen. Zo gaan we langzaam richting het programma voor 2022. Na de zomer willen we echt vaart gaan maken.

Vind je het leuk om mee te denken, onderwerpen aan te dragen, je op een andere manier in te zetten neem dan contact op.

Volgend fractie overleg is 8 juni en het volgende overleg over het programma 22 juni.