Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 november 2021
Samenlevingsschool

Samenlevingsschool

VVD en D66 willen één samenlevingsschool in de Nieuwveense Landen De Nieuwveense Landen is een wijk die staat voor deze toekomst en vernieuwing. Het onderwijs vormt een spiegel van onze samenleving en is een goede voorspeller voor de samenleving van de toekomst. In de komende tijd worden concrete plannen gemaakt voor een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 augustus 2021
Was de rookpluim een incident?

Was de rookpluim een incident?

„De rookpluim uit de houtpellet-installatie bij Nieuwveense Landen op 11 augustus was een incident” concludeert Paul Korsten van MeppelEnergie uit het onderzoek dat de eigenaar van de installatie Croonwolter&dros heeft uitgevoerd. Gelukkig maar, zou je dan kunnen denken, dat het opgelost is. Maar niets is minder waar! Woensdag 18 augustus is er weer een melding van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 augustus 2021
Kwetsbare ouderen in de rook

Kwetsbare ouderen in de rook

Is een plek, pal naast de Biomassacentrale, als tijdelijke woonlocatie voor kwetsbare ouderen in afwachting van een structurele oplossing een goed idee? Op 10 augustus 2021 is in de Meppeler Courant een aanvraag gepubliceerd voor “de bouw van 19 zorgwoningen (tijdelijk voor 4 jaar) aan de Bremenbergweg nr 2, ter overbrugging…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 juli 2021
Jeannet Bos lijsttrekker

Jeannet Bos lijsttrekker

Jeannet Bos is gekozen als lijsttrekker voor D66 Meppel bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Hier haar reactie: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen! Ik kijk ernaar uit om samen met de leden een sterk verhaal neer te zetten op weg naar de verkiezingen. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 29 juni 2021
Perspectiefnota 2022-2025

Perspectiefnota 2022-2025

Donderdagavond 24 en vrijdag 25 juni was de Gemeenteraad van Meppel bij elkaar om te spreken over de Perspectiefnota 2022-2025. Wij hadden deze nota van te voren goed besproken in de fractie en vonden deze echt onder de maat. Geen perspectief, geen beleidsvoorstellen. Dit is onze bijdrage in 1e termijn:   …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 29 mei 2021
Nieuws uit de fractie

Nieuws uit de fractie

De raadsvergaderingen van april en mei zijn geweest. De Jaarstukken zijn vastgesteld en er is een besluit genomen over de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de vestiging van het voorkeursrecht op de gronden ten noorden van de A32 richting Havelte. Dit gebied moet in de toekomst de plek gaan worden waar Meppel ruimte heeft om…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 februari 2021
Verkeer en vervoer in Meppel

Verkeer en vervoer in Meppel

In de raadsvergadering van 18 februari werd het Uitvoeringsbesluit Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) 2021-2024 behandeld. Dit is de voorgestelde uitvoering van het GVVP zoals dat is vastgesteld door de Raad in 2017. Sinds die tijd is er nogal wat veranderd! Nu Corona onderdeel is van ons leven is het voor veel mensen gewoon…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 februari 2021
Fietsen stimuleren

Fietsen stimuleren

Zo jammer! D66 heeft een motie ingebracht om het gebruik van de fiets te stimuleren en te faciliteren. Betere fietspaden, meer veilige routes en een bewaakte fietsenstalling. De raad stemde tegen. De fracties van Groen Links en de PvdA waren het wel met ons eens.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 december 2020
Verlichting

Verlichting

Enkele vrijwilligers van het Hospice zochten een paar maanden geleden contact met de fractie van D66 omdat ze al jaren bezig zijn met de procedure om de weg naar het Hospice verlicht te krijgen. Vooral degenen die met de fiets naar het Hospice kwamen voelden zich niet veilig op deze onverlichte weg. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 november 2020
Begroting 2021

Begroting 2021

De bijdrage van D66 aan de algemene beschouwingen bij de begroting van 2021. Als de Corona pandemie iets blootlegt, dan is het, dat zelfredzaamheid zijn grenzen kent. En dat het welzijn van mensen, vóór welvaart gaat. Dit betekent, dat de overheid in haar denken en doen ‘de mens centraal’ moet stellen. En…

Bekijk nieuwsbericht