Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De voorbereidingen voor de gemeenteraadverkiezingen in 2022 zijn al weer in volle gang. Ook D66 Meppel doet uiteraard weer mee. De komende tijd zullen we met elkaar gaan bepalen wie als lijsttrekker de verkiezingen in gaat en wie zich bij hem of haar aansluiten als kandidaat raadsleden. En uiteraard gaan we aan de slag met een verkiezingsprogramma waarin we kort en bondig duidelijk maken wat wij belangrijk vinden en waar D66 Meppel zich voor in zet. Goed leven in Meppel!

In de periode tot de verkiezingen in maart 2022 zullen op deze pagina de resultaten van de voorbereidingen getoond worden. En op de onderliggende pagina’s worden specifieke onderdelen nader toegelicht. Zo wordt het tijdspad beschreven en wordt op aparte pagina’s het proces voor de kandidaatstelling toegelicht.

Laatst gewijzigd op 17 april 2021