Steun ons en help Nederland vooruit

Frans Marechal

Voorzitter

Mijn naam is Frans Marechal ik woon in Zuidwolde. Mijn hobby’s zijn golfen zeilen, fietsen.

Opgeleid als registeraccountant heb ik 15 jaar gewerkt in de accountancy daarna overgestapt naar de mediabranche waarvan 13 jaar als algemeen zakelijk directeur van de AVRO. Verder drie jaar gewerkt in de energiebranche bij het landelijk hoogspanningsbedrijf TenneT. De laatste jaren  als interim manager gewerkt bij de NPO ( publieke omroep). Momenteel voorzitter bij NOM, Hooge Graven Golfclub Ommen en deze afdeling van D66.

Ik ben sinds 2004 lid van D66, omdat D66 mensen stimuleert om zich te ontplooien, faciliteert om te groeien maar ook zorgt voor een goed sociaal vangnet als het echt nodig is. Ik wil ervoor zorgen dat er meer samenhang in de gemeente komt door projecten rondom ecologisch boeren en actief toerisme te stimuleren waarbij duurzaamheid uitgangspunt is. Bewoners meer invloed geven op hun directe woonomgeving en burgerinitiatieven gericht op zelfredzaamheid faciliteren.