Steun ons en help Nederland vooruit

Johannes Prakken

Penningmeester

Ik kies voor de politiek omdat het te makkelijk is aan de kant te blijven staan om te roepen hoe alles moet. Ik kies voor D66 omdat zij staat voor goed en transparant bestuur

Nadruk op de menselijke kant in het beleid, met ruimte voor uitvoering van beleid in het sociaal domein. Effectief en efficiënt, maar dit zijn vaak geen begrippen waar de cliënten van het sociaal domein mee uit de voeten kunnen. Daar waar de eigen kracht niet lukt, moet de gemeente klaar staan om hulp te bieden.

Grote investeringen moeten op hun nut en noodzaak beoordeeld worden. Met mijn financiële achtergrond denk ik daar een goede aanvulling in de fractie te kunnen leveren, zoals ik dat ook in de afgelopen jaren als opvolgend raadslid in Hoogeveen heb gedaan.

Of we nu wel of niet in het college zitten, heldere verantwoording is iets waar ik mij blijvend sterk voor zal maken.