Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Ingezonden brief Niesko Dubbelboer

Niet elke keuze is reuze.

Op 2 februari plaatste de heer Kreuze een paginagrote advertentie in de Nieuwe Meppeler en een dag later in de Meppeler Courant. Hij zet zich in zijn advertentie af tegen de keuze van de raad tegen een asielzoekerscentrum aan de Steenwijkerstraatweg, in de buurt van waar hij woont.

In zijn advertentie richt hij ook tegen alles wat de gemeente Meppel te maken heeft. Of het nou gaat om de burgermeester, het college, de ambtenaren of de gemeenteraad. Zijn stelling is dat de gemeente niet capabel is. Ze maken verkeerde keuzes, doen aan geldverspilling en luisteren niet naar de bevolking. Doordat hij zo afgeeft op het lokale bestuur geeft hij  aan dat hij  af wil van de democratische rechtstaat.

In Nederland hebben we regelmatig verkiezingen. De bevolking kan zich in het geheim uitspreken over welke partij zijn voorkeur heeft en welke partij zijn belangen het best behartigt. Bij de laatste 2 verkiezingen had mijn partij een duidelijke keuze over de onderwerpen die de heer Kreuze aanhaalt in zijn advertentie. Mijn partij heeft zich verzet tegen geldverslindende projecten zoals Nieuwveense Landen. We  hebben ons verzet tegen vreemde vastgoedtransacties. We wilden geen zogenaamde strategische aankoop van een stuk industrieterrein. Kreuze had toen een keuze, maar koos voor zijn eigen belang met een zeer voordelige verkoop. We horen Kreuze niet als hij profiteert van de gemeente. Maar als het iets minder gaat, dan slaat hij hard op de trom als het hem niet welgevallig is?

De heer Kreuze vraagt zich vervolgens in zijn brief af wat de clou is van het onwelgevallige besluit is, in dit geval de locatie AZC. Nou, de clou bij elke keuze is een afweging van belangen. En als daarbij de belangen van een bepaalde groepering ernstig worden geschaad, dan leven we ook nog eens in een rechtstaat. Die rechtstaat zorgt er dan voor dat geleden schade wordt gecompenseerd.

Juist deze rechtstaat is het waar het de vluchtelingen aan ontbreekt. Hun schade wordt niet gecompenseerd. Zij kunnen niet kiezen. En als de rechtstaat ontbreekt, als er niet meer te leven valt, als je huis aan puin is geschoten en als je leven in groot gevaar is, dan vlucht je naar een ander land. Vlak bij Europa zijn er van die landen, waar dat gebeurt. Vele, vele miljoenen mensen zijn gevlucht. En nu opnieuw vluchten vele mensen voor het oorlogsgeweld in Aleppo. Zij melden zich o.a. aan in Nederland als asielzoeker. En ja, onze regering vraagt ook aan de gemeente Meppel om  een bijdrage aan te leveren in de opvang van asielzoekers. Mijn partij heeft op 11 december 2015, nog geen 2 maanden geleden de bevolking van Meppel op straat gevraagd wat ze vonden van een asielzoekerscentrum in Meppel. Niet schrikken meneer Kreuze, meer dan 80 % van de ondervraagde mensen zeiden dat ze geen bezwaar hadden tegen een AZC.

Het is duidelijk dat de omwonenden van een AZC zich zorgen maken hoe het straks zal gaan. Het college heeft zijn afweging transparant gemaakt. Je kunt het daar mee eens zijn of niet. In Meppel heeft de gemeenteraad uiteindelijk een besluit genomen. De raad heeft de wethouder opgedragen om de nadelen zoveel mogelijk te voorkomen. In het debat met elkaar heeft de raad de verschillende belangen afgewogen. En daarbij spelen er vele; de belangen van de omwonenden, de belangen van de vluchtelingen, de nationale en de internationale belangen en het belang van de menselijke waardigheid en het belang om mensen in nood te helpen. En ook hét belang van de veiligheid van onze burgers. Als volksvertegenwoordigers moeten ze soms besluiten nemen, die ze liever niet willen nemen. Immers niet elke keuze is reuze.

Gepubliceerd op 10-02-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018