Steun ons en help Nederland vooruit

Goed leven, iedereen doet mee

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. We stimuleren zelfredzaamheid en samen-redzaamheid van bewoners onderling onder het motto: iedereen doet mee. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De toegang tot zorg en ondersteuning moet laagdrempelig zijn; het is makkelijk om je weg te vinden binnen de gemeente. Waar nodig wordt hulp geboden door experts of ervaringsdeskundigen.

Eenzaamheid is een actueel probleem en dan niet alleen onder ouderen maar ook bij andere leeftijdsgroepen. D66 wil mensen perspectief bieden door ze, via bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk, te laten meedoen. Bij schuldproblematiek willen we snelle hulp om de oorzaken van armoede aan te pakken. Herkenning van eenzaamheid of armoede is van groot belang. Wijkteams en coaches hebben bij de signalering een belangrijke functie. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Laaggeletterdheid verdient veel aandacht en moet worden aangepakt.

Mantelzorgers worden gefaciliteerd zodat ze hun werk goed kunnen blijven doen. Ook zet D66 zich in voor jeugdige mantelzorgers die voor hun ouders of andere gezinsleden zorgen. Ondersteuning is belangrijk zodat overbelasting wordt voorkomen.

We staan voor een dementievriendelijke gemeente die oog heeft voor de noden van dementerenden en ouderen.

D66 zet zich in voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren. We willen dat de gemeente haar werk efficiƫnt en kosteneffectief verricht waardoor er zoveel mogelijk geld overblijft voor ondersteuning en inzet van zorg.

D66 wil dat de gemeente een onderzoek initieert naar de mogelijkheden om de uitvoering van de bijstand en andere toeslagen effectiever en efficiƫnter in te zetten om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Daar kan het basisinkomen een rol bij spelen.

Laatst gewijzigd op 3 maart 2019