Steun ons en help Nederland vooruit

Goed wonen: Meppel is veilig, leefbaar en er wordt duurzaam gebouwd

D66 wil dat de gemeente zorgt voor de basis van iedere inwoner van Meppel: veiligheid. Gevoelens van onveiligheid en onrust moeten serieus worden genomen. Preventie, oftewel het voorkomen van criminaliteit, is voor D66 het uitgangspunt om de veiligheid te verbeteren. Een onderdeel van preventie is de uitstraling in de buurt. Een gemeente met schone straten, straatmeubilair dat in goede staat verkeert en werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 vindt het daarom de taak van de gemeente om de openbare ruimte netjes en goed verlicht te houden.
De politie moet goed kunnen inspelen op lokale problemen en dient meer en duidelijker zichtbaar te zijn. Een deel van het uitgaanspubliek zorgt in Meppel voor veel overlast en ergernis. D66 vindt dat de gemeente in overleg moet gaan met politie, horeca en omliggende gemeenten hoe de overlast kan worden aangepakt. D66 wil wonen boven winkels in de binnenstad bevorderen. Dan moet het ook leefbaar en veilig in het centrum en de straten richting het stadscentrum zijn.
De preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. Handhaving blijft belangrijk. Dit kan plaatsvinden door de politie maar ook door BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in dienst van de gemeente. Deze kunnen een belangrijke rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente.
Inwoners kunnen zelf een bijdrage leveren aan preventie door geschikte sloten te plaatsen en het instellen van een preventieve buurt- of burgerwacht.
De leefbaarheid in het stadscentrum, in de buitenwijken van Meppel en in de omliggende dorpen Nijeveen, Rogat en Havelterberg zijn van groot belang voor D66. Bewoners moeten worden aangemoedigd mee te denken om de leefbaarheid van hun wijk of dorp te stimuleren. D66 is mede daarom tegenstander van de bouw van een school in Nieuwveense Landen. Liever zien we de kinderen uit deze nieuwe wijk in Nijeveen naar school gaan. Dit bevordert de leefbaarheid van het dorp. De leefbaarheid in de gemeente blijft ook op peil door het groenonderhoud tijdig aan te pakken en wandelpaden onkruidvrij te houden.
D66 wil dat de gemeente een plan maakt hoe ze iedere wijk energieneutraal maakt. Nieuwe bouwprojecten moeten hieraan getoetst worden. Ook wil D66 via bindende afspraken woningcorporaties aanmoedigen hun vastgoed te verduurzamen.
D66 is voorstander van een dynamisch lichtplan. De gemeente moet goed verlicht zijn op de plaatsen waar dat nodig is en donker waar het kan. D66 wil dat Meppel mee gaat doen aan het initiatief Nacht van de Nacht. Dit is een evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling.

Laatst gewijzigd op 3 maart 2019